Full 1
INWENTARYZACJE DRZEW
Wykonujemy inwentaryzacje, a w razie potrzeby i możliwości selekcję drzew pod kątem wycinki bez zezwolenia
Full 2
Ekspertyzy dendrologiczne
Sporządzamy ekspertyzy, opinie i oceny dendrologiczne
Full 3
Reprezentowanie klienta
Prowadzimy czynności formalno-prawne: wnioski/pozwolenia/decyzje/opinie/uzgodnienia/odwołania/itp.
Full 4
Zabytkowe parki i pomniki przyrody
Przeprowadzamy rewitalizację drzewostanów w parkach zabytkowych. Ratujemy pomniki przyrody
Full 4
Doradztwo
Prowadzimy doradztwo dla inwestorów, specjalistów branż budowlanych, wspólnot mieszkaniowych… w zakresie rozwiązywania problemów z drzewami
Full 4
Zabezpieczanie i leczenie drzew
Zabezpieczamy drzewa na terenie budowy. Odratowujemy drzewa uszkodzone, leczymy chore
previous arrow
next arrow

DOKUMENTACJE

EKSPERTYZY – INWENTARYZACJE – PROJEKTY

DORADZTWO / BADANIA / ANALIZY

Zdalne (telefon/e-mail) – Na terenach inwestycyjnych – W terenach zieleni – Przed zakupem nieruchomości

REPREZENTOWANIE KLIENTA

W urzędach administracji publicznej – Przed podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi – W sporach sąsiedzkich o drzewa

WYKONAWSTWO

Zabezpieczanie drzew na budowie  – Ratowanie drzew uszkodzonych – Leczenie drzew chorych – Rewitalizacje zabytkowych parków – Pielęgnacja pomników przyrody

KIM JESTEŚMY

Doświadczenie i zaangażowanie

Zaczynaliśmy w 2005 r., jako grupa pasjonatów intensywnie uprawiających wspinaczkę wysokogórską. Kontakt z przyrodą w ekstremalnych warunkach górskich, uzupełniony industrialną wspinaczką podczas wykonywania prac wysokościowych w mieście oraz studia na SGGW zrodziło w nas miłość do największych obiektów przyrody żywej w świecie roślin jakimi są drzewa. Fascynacja drzewami oraz bardzo dynamicznie rozwijająca się na świecie nowa dziedzina skusiła nas do zawodowego zajęcia się arborystyką. 

Od trzynastu lat, już jako firma TREEL, świadczymy nieprzerwanie na terenie całego kraju kompleksowe usługi dendrologiczne.

Posiadamy bogate doświadczenie w ocenie i diagnostyce stanu zdrowotnego drzew, ich pielęgnacji, leczeniu, ochronie przed szkodnikami i patogenami, a także w ocenie i polepszeniu ich technicznego stanu zachowania.

Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Prac w Terenach Zieleni oraz Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym.

Współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin, w tym z: geodetami, architektami, urbanistami, specjalistami nauk przyrodniczych (ornitolog, entomolog, mykolog, chiropterolog itp.). Interdyscyplinarność zespołu zapewnia profesjonalne wykonanie powierzonych nam zadań.

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew.

NASZE SPECJALIZACJE

Kompleksowa oferta

Specjalizujemy się w sporządzaniu opinii i ekspertyz dendrologicznych, oceniających stan zdrowotny drzew oraz w wykonywaniu kompleksowych dokumentacji dendrologiczno-przyrodniczych (inwentaryzacje, lustracje, oceny, analizy, oględziny).

Reprezentujemy klienta w instytucjach i urzędach administracji publicznej.

Przygotowujemy także kompleksowo tereny zadrzewione pod przyszłą zabudowę, m.in. poprzez zabezpieczanie drzew na terenie budowy, nadzór dendrologiczny czy współpracę przy zagospodarowaniu terenu inwestycji w miejscach kolizyjnych z istniejącą zielenią.

Propagując harmonijne współdziałanie człowieka i przyrody nie zapominamy również o drzewach starszych. Wykonujemy rewitalizacje parków zabytkowych, miejskich i prywatnych oraz zajmujemy się konserwacją pomników przyrody.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy i przyłączenie się do wspólnego działania na rzecz poprawy kondycji drzew w Polsce.

Bądźmy ECO dla siebie i dla innych!

NASZE ATUTY

Posiadamy bogate, kilkunastoletnie doświadczenie

Rozwiązujemy zawiłe problemy w zakresie naszych specjalizacji

Cechuje nas profesjonalizm i skuteczność w działaniu

Podchodzimy do każdej sprawy z pełnym zaangażowaniem

Wiemy, co robić!