Leczenie drzew i rewitalizacja parków

WYKONUJEMY PRACE TECHNICZNE W ZAKRESIE:

N

Zabezpieczenie przestrzeni życiowej drzew na terenie budowy

N

Instalowanie ekranów korzeniowych dla drzew, którym trzeba
zredukować system korzeniowy

N

Poprawa statyki i pokroju drzew zdeformowanych i znacznie odchylonych od pionu

N

Montaż wiązań dynamicznych w koronach drzew w celu poprawy bezpieczeństwa dla otoczenia oraz uniknięcia rozłamania zagrożonych konarów

N

Instalacja podpór i odciągów przy drzewach, którym grozi wywrócenie oraz konarów zagrożonych wyłamaniem

N

Wykonywanie systemów napowietrzających (kliny napowietrzające) i nawadniających (studzienki chłonne) dla drzew o słabej aeracji i słabym nawodnieniu systemów korzeniowych

N

Zwalczanie szkodników i chorób grzybowych drzew i krzewów

N

Kompleksowa pielęgnacja i rewitalizacja drzew starszych w ogrodach i parkach zabytkowych

N

Kompleksowa i doraźna pielęgnacja pomników przyrody 

DOKUMENTACJE

EKSPERTYZY - INWENTARYZACJE - PROJEKTY

DORADZTWO / BADANIA / ANALIZY

Zdalne (telefon/e-mail) – Na terenach inwestycyjnych – W terenach zieleni – Przed zakupem nieruchomości

REPREZENTOWANIE KLIENTA

W urzędach administracji publicznej – Przed podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi – W sporach sąsiedzkich o drzewa

WYKONAWSTWO

Zabezpieczanie drzew na budowie  – Ratowanie drzew uszkodzonych – Leczenie drzew chorych – Rewitalizacje zabytkowych parków – Pielęgnacja pomników przyrody