Reprezentowanie Klienta przed urzędami

PROPONUJEMY:

N

Prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń/decyzji/opinii, w tym:

 • opracowanie i składanie wniosków
 • negocjowanie nietypowych rozwiązań – np. nasadzenia zastępcze, gdy brak miejsca na przedmiotowej działce inwestycyjnej
 • uzyskiwanie zgody właścicielskiej
 • przeprowadzanie procedury ustanawiania drzew pomnikami przyrody lub znoszenia statusu pomnika przyrody
 • inwestycje w zadrzewionych terenach zabytkowych
N

Prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych z uzyskiwaniem trudnych do osiągnięcia pozwoleń, decyzji, odstępstw, umorzeń kar i nakazów, uzgodnień

  N

  Przeprowadzanie skomplikowanych procesów uzyskiwania pozwolenia na budowę w nietypowych sytuacjach, np.:

  • gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza rozwój inwestycji
  • w przypadku braku zgody właścicielskiej
  • gdy istnieje możliwość uszkodzenia drzewostanu na nieruchomości sąsiedniej
  N

  Przeprowadzanie procesów wyłączania działek z produkcji leśnej i rolnej – przekształcanie na działkę inwestycyjną, budowlaną, rekreacyjną

   DOKUMENTACJE

   EKSPERTYZY - INWENTARYZACJE - PROJEKTY

   DORADZTWO / BADANIA / ANALIZY

   Zdalne (telefon/e-mail) – Na terenach inwestycyjnych – W terenach zieleni – Przed zakupem nieruchomości

   REPREZENTOWANIE KLIENTA

   W urzędach administracji publicznej – Przed podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi – W sporach sąsiedzkich o drzewa

   WYKONAWSTWO

   Zabezpieczanie drzew na budowie  – Ratowanie drzew uszkodzonych – Leczenie drzew chorych – Rewitalizacje zabytkowych parków – Pielęgnacja pomników przyrody